ساختار مدیریت
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 5539
بازديدکنندگان امروز: 105
کل بازديدکنندگان: 989145
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 0.6240 ثانيه
استان قم در نگاه آمار

طول و عرض جغرافيايي استان

 

شرح

 

طول شرقي

عرض شمالي

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

دقيقه

درجه

دقيقه

درجه

دقيقه

درجه

دقيقه

درجه

استان

06

50

58

51

09

34

11

35

فراوانی شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسيمات کشوري

سال

تعداد شهرستان

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

1365.........................................

1370........................................

1375........................................

1380........................................

1385........................................

1388........................................

1389........................................

1390.........................................

×

×

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

5

5

5

5

1

1

1

5

5

5

5

5

9

9

9

9

9

9

9

9

مشخصات عمومي‌استان براساس تقسيمات کشوري در پايان سال 1390

شرح

مساحت (کيلومتر مربع)

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

استان

11526

5

5

9

فراوانی جمعيت استان قم به تفکيک جنسيت  در سال 1389 و 1390

شرح

تعداد

درصد

1389

مرد

592049

52.49

زن

535664

47.5

جمع

1127713

100

1390

مرد

587661

51

زن

564011

49

جمع

1151672

100