ساختار مدیریت
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 10101
بازديدکنندگان امروز: 183
کل بازديدکنندگان: 989223
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 0.6084 ثانيه
برنامه استراتژیک واحد آمار
چکیده برنامه استراتژیك مدیریت آمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم


مقدمه
هدف استراتژیک هدف بلند مدت سازمان می باشد. هدف در سازمان و مدیریت بر مبنای هدف یکی از رویکردهای مهم مدیریتی در نظام های پیشرفته کنونی می باشد.
در هر سازمان مدیر مجموعه می بایست اهداف بلند مدت و استراتژیک خود را مشخص نموده و برنامه عملیاتی سازمان خود را بر اساس این هدف تعیین و تنظیم نماید.در رویکرد استراتژیک تمامی برنامه های سازمان می بایست با نظری بر برنامه استراـزیک سازمان تنظیم گردد .

مأموریت سازمانی مدیریت آمار
مأموریت
اداره آمار به منظور جمع آوری داده های تولید شده در سیستم دانشگاه و پردازش آن و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه آمار و اطلاعات ، نظارت بر طرحهای اتوماسیون نظام آماری و طراحی فرم های مناسب آماری با استفاده از آخرین دستاوردهای تكنولوژی تشكیل گردیده است.
رضایت مدیران ارشد دانشگاه ، كیفیت مطلوب ارائه خدمات، توانمندسازی نیروی انسانی و پاسخ بهنگام و بروز به مشتریان و ایمان به كار، صداقت دركار و رضایت مشتریان از جمله باورهای همیشگی ماست.

نقاط قوت :
شرح
• تمایل مدیران به استفاده از تكنولوژی
• استفاده كارشناسان از كامپیوتر
• وضعیت سخت افزاری واحدهاستاد و واحدهای تابعه
• برگزاری کلاسهای آموزشی حین خدمت
• امكانات آموزشی و نیروی انسانی
• توانایی در برنامه ریزی عملیاتی
• تمایل مدیریت به آموزش و توسعه كیفی خدمات دانشگاه
• تقسیم كار
• ارائه خدمات كارشناسان در زمینه انفورماتیكی واحدهای تابعه
• ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه آمار و كامپیوتر
• نشریات تولید شده در زمینه آمار در دانشگاه
• ارزیابی رابطین آماری دانشگاه

نقاط ضعف :
شرح
• تعویض های مکرر نیروی انسانی در مركز آمارو اطلاعات
• سیستمای غلط تشویق و تنبیه كاركنان در مراكز
• مكانیزم هایی برای ایجاد انگیزه در پرسنل مركز
• كمیت نیروی انسانی در مركز آمار
• مهارت نیروی انسانی
• وضعیت بودجه و اعتبارات مدیریت آمار
• کمبود امكانات فیزیكی
• نحوه گردش داده ها در سیستم و انجام کارهای موازی
• وضعیت شبكه Networking
• وضعیت مخابراتی مراكز تابعه و ستاد
• نحوه استفاده از رایانه در سیستم
• هماهنگی بین واحدها
• وضعیت ارتباط الكترونیكی مركز آمار با دیگر مراكز
• میزان استفاده مدیران از كامپیوتر
• میزان سرمایه گذاری در خصوص IT در دانشگاه
• آشنایی مدیران با سیستم ها و شبكه
• ساختار نظام كنترل و نظارتی در آمار و انفورماتیك
• حوزه اختیارات مدیریت آمار و انفورماتیك در هزینه كردن
• خط مشی گذاری در زمینه آمار و انفورماتیك
• ساختار آمار و انفورماتیك دانشگاه
• پایش و ارزیابی داده های جمع آوری شده
• شرکت ننمودن پرسنل اماری در طرحهای پژوهشی بعنوان همکار آماری

فرصت ها :
شرح
• آگاهی عمومی نسبت به ارزش اطلاعات
• میزان توجه محققین و اساتید به استفاده كاربردی از آمار
• استعداد محیط داخلی برای بهره گیری از تكنولوژی اطلاعاتی
• مشتریان خارجی (در سطح وزارت و سازمان های بیرونی طرف آمار و انفورماتیك)
• اهمیت دانشگاه برای مراكز تصمیم گیر
• توجه مسئولین وزارت متبوعه در خصوص حمایت از پرسنل آمار
• تمایل مدیران نسبت به كاربرد اطلاعات در مدیریت

تهدیدات :
شرح
• كمبود بهره گیری مدیران از آمار و اطلاعات در تصمیم گیری
• كمبود اطمینان از اعتبار و روایی آمار و اطلاعات تولید شده
• سطح پایین حقوق و مزایای پرسنل ادارات آمار
• كمبود اطمینان از اطلاعات دریافتی توسط مراجع ذیصلاح
• عدم ارتباط بین آمار و انفورماتیك در دانشگاهها
• مشخص نبودن نیازهای اطلاعاتی قبل از تولید اطلاعات
• فرهنگ عمومی نسبت به كاربرد اطلاعات در مراحل مختلف مدیریت
• عدم رابطه بین عرضه و تقاضای اطلاعات
• پراكندگی جغرافیایی واحدهای تابعه برای ایجاد یكپارچگی اطلاعاتی
• نبود تجربه كافی در زمینه توسعه نظام اتوماسیون اداری

استراتژی ها
1- معماری سیستم اطلاعات آماری دانشگاه
2- اتوماسیون نظام آماری دانشگاه
3- به روز کردن web page اداره آمار دانشگاه
4- توانمند سازی نیروی انسانی متخصص
5- استقرار سیستم پایش و ارزشیابی مستمر نظام آماری
6- استقرار نظام ثبتی در فرایند تولید اطلاعات
7- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه سیستم آماری
8- یکپارچه سازی نظام آماری دانشگاه
9- ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری
10- توسعه پژوهشهای آماری

اهداف عینی
S1: معماری سیستم اطلاعات آماری دانشگاه
O1: بهینه سازی نظام آماری دانشگاه
S1O1A1: بررسی در مورد فیلدهای موردنیاز در فرمها و طراحی فرمهائی جهت جمع آوری اطلاعات فرآیندهای آماری
S1O1A2: گرفتن تائیدیه مدیریت در خصوص نهائی شدن فرمها و هماهنگی با نمایندگان معاونت های ذیربط در رابطه با اعلام نظر در خصوص فرمهای طراحی شده و نهایتا ارسال فرمها به معاونتهای تابعه جهت تكمیل فرم
S1O1A3: رفع اشكالات همكاران جهت تكمیل فرم و دریافت فرمهای تكمیل شده و رفع نقص فرمها و تغذیه آن بصورت كامپیوتری
O2: بهینه سازی فرم های آماری
S1O2A1: بازبینی فرمها و بررسی فیلدهای كلیدی جهت استخراج اطلاعات موردنیاز از فرمها
S1O2A2: انتخاب فیلدهای شاخص و رسم نمودارها و جداول مربوطه جهت تعیین وضعیت فرآیندها
S1O2A3: بررسی فرآیندها ی مربوط به هر معاونت در محدوده فیلدهای مربوط به فرآیندها و جمع بندی آنها در یك فرم
O3: اصلاح فرمهای آماری در سطح دانشگاه
S1O3A1: برگزاری جلساتی با نمایندگان معاونت های دانشگاه جهت بررسی و اصلاح فرآیندها
S1O3A2: ارائه پیشنهاد به وزارت متبوع در خصوص اصلاح برخی فرمهای استاندارد و استاندارد سازی برخی از فرمهای غیراستاندارد
S1O3A3: بررسی گردش كارفرمها و حذف گردش كار غیر ضروری
• تعیین نیازهای سخت افزاری
• تعیین نیازهای نرم افزاری
• تعیین نیروی انسانی موردنیاز
S2: اتوماسیون نظام آماری دانشگاه
S2O1: بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت درمان
S2O2: بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت پشتیبانی
S2O3: بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت بهداشتی
S2O4: بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت دانشجویی فرهنگی
S2O5: بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت آموزشی پژوهشی
S2O6: بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت دارو و غذاچ
S207 : تهیه نرم افزار جامع جمع آوری آمار و اطلاعات جهت دانشگاه
S3: استقرار سیستم الكترونیكی اطلاعات آماری
S3O1: تهیه CD نشریات الكترونیكی
S3O2: ارائه اطلاعات تحت وب و بهنگام
S4: استقرار نظام ثبتی در فرآیند تولید اطلاعات
S4O1: ساماندهی نظام آمارهای ثبتی از راه شناسایی، طراحی و راه اندازی سیستمهای اطلاعاتی – عملیاتی مطلوب
S4O1A1: شناسایی وضع موجود، تعیین سیستمهای اطلاعاتی و اولویت بندی آنها
S4O1A2: شناخت وضعیت موجود اقلام آماری در سیستمهای اطلاعاتی از لحاظ فرآیند تولید، ثبت، انتقال و گزارشگیری
S4O1A3: طراحی وضعیت منطقی و مطلوب فرآیند تولید، ثبت ، انتقال و گزارشگیری
S4O1A4: آموزش كاركنان آماری واحدهای تابعه به عنوان تولید كنندگان و مدیران به عنوان مصرف كنندگان اطلاعات
S4O1A5: نظارت بر استقرار نظام آمارهای ثبتی
S5: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه سیستم آماری
S5O1A1: آموزش و رشد فناوری ها و توسعه سیستم های ارتباطی – اطلاعاتی
S5O1A2: تقویت پویای استفاده از فناوری اطلاعات
S5O1A3: تقویت استفاده از ارتباطات الكترونیكی
S5O2A4: تقویت استفاده از فنون جدید اطلاع رسانی
S5O1A5: توانمند ساختن متخصصان و سازمانها و موسسات در این زمینه
S6: گسترش بسترهای علمی و تحقیقاتی زمینه های فكری و توسعه فناوری اطلاعات
S6O2A1: آموزش مهارت های هفت گانه ICDL
S6O2A2: تهیه نمودن سخت افزارها ی موردنیاز واحدها و نرم افزارهای موردنیاز مربوط به آن
S6O2A3: آشنا نمودن پرسنل واحدها با سیستم های جدید روز كامپیوتری و روش استفاده از ابزار و وسایل در زمینه كامپیوتر
S6O2A4: برگزاری كارگاهها و كلاس های آموزشی در زمینه علم روز كامپیوتر
S7: یكپارچه سازی نظام آماری
S7O1: بررسی وضعیت فعلی سیستم ها و شبكه های موجود در دانشگاه
S7O2: بررسی امكان سنجی یكپارچه نمــودن سیستم ها و شبكه ها در دانشگاه در زمینه سخت افزار و نرم افزار
S7O3: بررسی ارتباطات و نیروی انسانی موردنیاز جهت اجرای این طرح