انتصاب سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

انتصاب سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

در مراسمی از رابطین آمار تقدیر شد

در مراسمی از رابطین آمار تقدیر شد

کسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در همایش استفاده از آمار در نظام سلامت

کسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در همایش استفاده از آمار در نظام سلامت

جلسه با موضوع

جلسه با موضوع "بازنگری شاخصهای ارزیابی رابطین معاونتها"

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
جلسه رابطین آماری بیمارستان ها مورخ 97/10/30

جلسه رابطین آماری بیمارستان ها مورخ 97/10/30

جلسه رابطین آماری بیمارستان ها مورخ 97/10/30 با موضوع بازنگری شاخص های ارزیابی رابطین بیمارستان ها برگزار گردید.

1397/11/28

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
جلسه رابطین آماری بیمارستان ها مورخ 97/10/30

جلسه رابطین آماری بیمارستان ها مورخ 97/10/30

جلسه رابطین آماری بیمارستان ها مورخ 97/10/30 با موضوع بازنگری شاخص های ارزیابی رابطین بیمارستان ها برگزار گردید.

1397/11/28

آمار معاونت

زیرسایت ها
رابطین سایت
نفر ساعت آموزشی
همکاران IT
شرکت های طرف قرارداد
قراردادهای نرم افزاری

دستاوردها

اخبار پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

اطلاعیه‌ها

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

میز خدمت

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر

عنوان لینک مورد نظر