دانشگاه علوم پزشکی قم در جشنواره شهید رجایی، عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد.

دانشگاه علوم پزشکی قم در جشنواره شهید رجایی، عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد.

در مراسمی از رابطین آمار تقدیر شد

در مراسمی از رابطین آمار تقدیر شد

کسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در همایش استفاده از آمار در نظام سلامت

کسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در همایش استفاده از آمار در نظام سلامت

جلسه با موضوع

جلسه با موضوع "بازنگری شاخصهای ارزیابی رابطین معاونتها"

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
جلسه رابطین آماری بیمارستان ها مورخ 97/10/30

جلسه رابطین آماری بیمارستان ها مورخ 97/10/30

جلسه رابطین آماری بیمارستان ها مورخ 97/10/30 با موضوع بازنگری شاخص های ارزیابی رابطین بیمارستان ها برگزار گردید.

1397/11/28

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
دانشگاه علوم پزشکی قم در جشنواره شهید رجایی، عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد.

دانشگاه علوم پزشکی قم در جشنواره شهید رجایی، عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم با امتیاز 964.55رتبه سوم در گروه تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی را کسب نموده و در سطح استان نیز با امتیاز 923.71 در رتبه چهاردهم قرار گرفت.

1400/07/03

آمار معاونت

زیرسایت ها
رابطین سایت
نفر ساعت آموزشی
همکاران IT
شرکت های طرف قرارداد
قراردادهای نرم افزاری

دستاوردها

اخبار پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی قم در جشنواره شهید رجایی، عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد.

دانشگاه علوم پزشکی قم در جشنواره شهید رجایی، عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم با امتیاز 964.55رتبه سوم در گروه تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی را کسب نموده و در سطح استان نیز با امتیاز 923.71 در رتبه چهاردهم قرار گرفت.

1400/07/03 گروه

اطلاعیه‌ها

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی