ساختار مدیریت
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 3422
بازديدکنندگان امروز: 69
کل بازديدکنندگان: 1075249
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.7344 ثانيه
آیین نامه سایت
آیین نامه سایت دانشگاه علوم پزشکی قم
مقدمه
سایت دانشگاه به آدرس www.muq.ac.ir به عنوان مرجع اطلاع رسانی و خدمات دهی تحت وب می باشد. و سایر مراکز تابعه دانشگاه نیز می توانند از طریق ایجاد سایت جدید در زیر مجموعه سایت اصلی دانشگاه  اقدام به اطلاع رسانی و خدمات دهی تحت وب نمایند.
خرید نرم افزار مدیریت سایت، تغییر نرم افزار ، نصب، نگه داری، پشتیبانی و سایر پیگیریهای مربوط به نرم افزار مدیریت سایت و همچنین رسیدگی به نامه های مربوط به سایت دانشگاه، ایجاد سایت جدید، مدیریت دسترسی ها، و سیاست گذاری های مربوط به حوزه سایت اطلاع رسانی دانشگاه در حیطه وظایف اداره آمار و فناوری اطلاعات می باشد.
ایجاد سایت جدید به عنوان زیرمجموعه سایت اصلی دانشگاه برای مراکز تابعه دانشگاه از طریق ارسال نامه و درخواست سایت انجام می گیرد.
مراحل درخواست ایجاد سایت توسط فرآیندی که اداره آمار و فناوری اطلاعات تعریف کرده است مشخص می شود.
در نامه ایجاد سایت ذکر عنوان سایت، عبارت انگلیسی جهت مشخص کردن نام زیردامنه سایت، و همچنین مشخصات رابط الزامی است.
تمام معاونتها مراکز آموزشی و درمانی و مراکز تحقیقاتی  سایر بخشها می توانند تقاضای ایجاد سایت را به اداره آمار و فناوری اطلاعات ارسال نمایند.
پس از ارسال درخواست و یا به همراه آن باید مطالبی که قرار است در سایت گنجانده شود  مشخص و ارسال گردد.
مطالب قابل درج برای سایت و همچنین توانایی مرکز در بروزرسانی و تکمیل سایت از عوامل اصلی تعیین کننده پذیرش و یا رد درخواست می باشد.
مرکز درخواست کننده از نظر محتوا و خبر باید توانایی رعایت شاخصهای سایت که در ادامه خواهد آمد را داشته باشد.
تعاریف
کارشناس سایت: مسئولیت پشتیبانی سایتهای اطلاع رسانی دانشگاه از لحاظ نرم افزاری به عهده کارشناس سایت در اداره آمار و فناوری اطلاعات می باشد.
رابطین سایتها در صورت نیاز به راهنمایی و آموزش و یا اعمال تغییر در سایت که نیاز به دسترسی سطح بالاتر و یا هماهنگی با ستاد داشته باشد به کارشناس سایت مراجعه خواهد نمود.
رابطین سایت ها موظف به رعایت نکات و مواردی هستند که توسط کارشناس سایت به اطلاع آنها رسانده می شود.
وظیفه ارتباط با شرکت اصلی فروشنده نرم افزار سایت و همچنین  ارتباط با ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات به عهده کارشناس سایت می باشد.
گزارش گیری، تعریف سایت و کاربر جدید و برنامه ریزی برای آنها به عهده کارشناس سایت می باشد.
شورای مدیریت سایت: این شورا متشکل از ریاست مرکز و رابط سایت (الزاما) و سایر افراد که مرکز که در صورت لزوم به عنوان اعضای شورا معرفی می شوند می باشد.
اسامی اعضای شورا و یا تغییرات آنها نیز باید طی نامه ای به اطلاع اداره آمار و فناوری اطلاعات رسانده شود.
وظیفه این شورا بررسی و تایید مطالب،تعیین ساختار و تایید بخشهای مختلف که در سایت قرار می گیرد می باشد.
صحت مطالب و همچنین کلیه تبعات مطالب، لینک ها و فرمها و نرم افزارهایی که در سایت قرار می گیرد متوجه شورای مدیریت سایت می باشد.
رابط سایت: مسئولیت اصلی کار با نرم افزار سایت و بروز رسانی آن متوجه رابطین سایت ها در مراکز محل خدمت می باشد.
رابط سایت شخصی است که ضمن ارسال مشخصات آن توسط نامه درخواست سایت باید ابلاغی به عنوان رابط سایت آن مرکز برای وی صادر شود. و یک نسخه آن به اداره آمار و فناوری اطلاعات ارسال شود.
افرادی که به عنوان رابط سایت معرفی می شود باید حداقل، تسلط نسبی به مباحث اینترنت و مدیریت سایت داشته باشند.
ارائه مدرک در زمینه مدیریت و طراحی سایت  و یا داشتن تسلط کافی در مدیریت سایت می تواند در مدیریت بهتر سایت و بروزرسانی آن و همچنین میزان اعتبار و امتیازاتی که در ارزیابی توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات از سایتها به عمل می آید ماثر باشد.
رابطین سایت در راستای مدیریت سایت مرکز محل خدمت  ملزم به رعایت آیین نامه و ضوابطی خواهند بود  که توسط اداره آمار و فناوری و کارشناس سایت به آنان اعلان می شود.
مدیران سایت: برحسب مورد ممکن است برای قسمتهای مختلف سایت مانند اخبار، مقالات و ... در مراکز کاربرانی تعریف شوند که مدیریت این بخشها را به عهده بگیرند. این افراد فقط به همان بخش تعیین شده دسترسی خواهند داشت و زیر نظر رابط سایت آن مرکز فعالیت خواهند کرد.
دسترسی مدیران باید توسط شورا مورد تایید باشد و نام مدیر و بخشی که به آن دسترسی خواهند داشت طی نامه ای به اطلاع اداره آمار و فناوری اطلاعات رسانده شود.
چهارچوب و شاخصهای سایت
نام سایت برای سایتهای زیرمجموعه سایت اصلی دانشگاه، عبارت انگلیسی ای است که به عنوان زیر دامنه به دامنه اصلی سایت (muq.ac.ir) الصاق می شود.
عبارت انگلیسی زیردامنه باید بیانگر عنوان سایت و یا مخفف آن باشد.
سایتهای اطلاع رسانی باید شامل منویی مشخص درصفحه اصلی باشند که در سایر صفحات نیز تکرار می شود.
این منو باید لینکی جهت نمایش اطلاعات و یا فرمهایی باشد که در جهت اطلاع رسانی ویا خدمات دهی مربوط به آن مرکز در سایت قرار داده شده اند.
سایتهای مراکز باید به نحوی طراحی شوند که بازتابی از بخشهای مختلف مرکز یا خدماتی که در آن مراکز ارائه می شوند باشند.
تمام لینکها و بخشهای مهم باید در صفحه اصلی سایت، یا در منوی اصلی و یا در سایر قسمتهای صفحه به صورت لینک و یا بنر در دسترس باشد.
صفحه نخست سایت باید شامل اخبار بوده که به صورت مداوم بروز شده و پویای صفحه نخست سایت را حفظ می نماید.
وجود موارد ذیل در سایت مراکز در صورت امکان الزامی است: 
o معرفی تشکیلات و ساختار دستگاه
بخشها به صورت تفکیک شده در منو ایجاد شوند و برای هر کدام توضیحات و یا  شرح وظایف درج شود.
خدمات، فرآیندهایی که در مراکز ارائه می شود و اطلاع از آن برای مراجعه کنندگان مفید می باشد به صورت لینک جداگانه در منو درج شود. برای این خدمات و فرآیندها درج توضیحات نحوه عمل به صورت مرحله به مرحله و درج گراف(در صورت امکان) و همچنین درج  تصویر نمونه فرم ها و یا لینک به فرمهای الکترونیکی الزامی می باشد. 
درج سند راهبردی و چارت سازمانی در صورت وجود 
o مجموعه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و ضوابط مربوط به فعالیتهای دستگاه به تفکیک موضوع در صورتی که مورد نیاز مراجعه کنندگان می باشند.
o لینک نقشه سایت در منوی اصلی
o اطلاعات آماری در صورت وجود اطلاعات و آمار قابل درج در سایت
o اطلاعات تماس با دستگاه شامل ( آدرس پستی، تلفن، نمابر و آدرس پست الکترونیکی)
o درج اطلاعات و یا لینک به فرم ارتباط با ما
در صورت داشتن جدول زمانبندی ملاقاتها و سایر اطلاعات مرتبط
در صورت لزوم داشتن بخش ارتباط با مدیران و ارسال جواب  به ایمیل افراد
o درج اسامی مدیران و یا کارمندان در صورتی که مراجعه کننده عمومی داشته باشند. ( در غیر این صورت درج اسامی آنها الزامی نمی باشد.)
o پیوند به جایگاه های اینترنتی مرتبط با فعالیت دستگاه. پیوندها به صورت تفکیک شده و در صورت امکان با داشتن بنر و عکس مرتبط
o پرسشهای متداول در صورت لزوم و داشتن مراجعه کننده عمومی
o ارایه لیست و محتوای نشریات داخلی (عملکرد- آمار، علمی و ...) دستگاه در صورت وجود و امکان نشر
o دارا بودن لینک گالری عکس الزامی نمی باشد. ولی در صورت قرار دادن این گزینه رعایت حریم شخصی افراد، قانون کپی رایت ( در صورت لزوم)، عدم درج عکسهای غیر مرتبط، عدم درج عکسهای کارکنان که جنبه شخصی دارد  و همچنین عکسهای غیر مناسب بر حسب تشخیص رابط سایت ضروری می باشد. 
o در گالری عکس مراکز تابعه دانشگاه صرفا عکسهای مربوط به بخشهای زیر مجموعه مراکز (عکسهایی که جنبه خبری و اطلاع رسانی داشته باشد)، همایشها و سمینارها، جلسات عمومی و سایر عکسهای از این قبیل باشد.
رعایت اصول ذیل در هنگام درج متون :
o در تمام صفحاتی که درج می شوند کلید واژه نیز تعریف گردد.
o نوع فونت متون در تمام صفحات باید Tahoma باشد. اندازه فونت، رنگ فونت و ... نیز طبق استانداردی که توسط کارشناس سایت تعیین می شود مشخص شوند.
o در صفحاتی که حجم متن کم می باشد به هیچ وجه از فایلهایی نظیر pdf استفاده نشود . مگر برای متونی که به عنوان سند درج می شوند.
o حتی المقدور برای تمام صفحات در پایین صفحه لینک به فایل pdf و doc همان صفحات جهت دانلود وجود داشته باشد.
ارزیابی سایتهای تابعه دانشگاه
مقرر شد هر شش ماه یکبار جهت ارتقاء سطح کیفی سایتهای دانشگاه  گزارشی از وضعیت سایتها توسط کارشناس سایت اداره آمار و فناوری تهیه شود.
این گزارش بر اساس شاخص های مندرج در آیین نامه و همچنین ضوابطی که توسط کارشناس سایت به اطلاع رابطین  رسانده می شود انجام می گیرد.
گزارش تهیه شده ضمن ارسال به مراکز تابعه به اطلاع ریاست محترم دانشگاه نیز رسانده خواهد شد تا نسبت به تشویق رتبه های برتر (سه رتبه) اقدام لازم انجام پذیرد. و همچنین تصمیم گیری در خصوص سایتهایی که آمار قابل قبولی ندارند اتخاذ گردد.
لازم به ذکر است رتبه های برتر مورد تشویق مالی و کتبی قرار خواهند گرفت.