دانشگاه علوم پزشکی قم در جشنواره شهید رجایی، عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد.
کسب عنوان شایسته تقدیر در جشنواره شهید رجائی

دانشگاه علوم پزشکی قم در جشنواره شهید رجایی، عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم با امتیاز 964.55رتبه سوم در گروه تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی را کسب نموده و در سطح استان نیز با امتیاز 923.71 در رتبه چهاردهم قرار گرفت.

انتصاب سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
انتصاب سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

انتصاب سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

سرکار خانم مهندس معصومه آقازیارتی طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر قدیر ریاست محترم دانشگاه، به عنوان سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب گردیدند.

در مراسمی از رابطین آمار تقدیر شد
مراسم روز آمار و برنامه ریز

در مراسمی از رابطین آمار تقدیر شد

طی مراسمی با حضور مدیر محترم حوزه ریاست جناب آقای مهدوی و همچنین مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات از رابطین آماری معاونت ها و بیمارستان ها تقدیر به عمل آمد.

کسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در همایش استفاده از آمار در نظام سلامت
کسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در همایش استفاده از آمار در نظام سلامت

کسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در همایش استفاده از آمار در نظام سلامت

این همایش با حضور دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد که طی آن مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی قم موفق به کسب رتبه دوم در سالنانه آماری شد. همچنین در این همایش مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی قم موفق به کسب برگزیده در بخش غرفه آمار و اطلاعات شد.

برگزاری کلاس آموزشی "آشنایی با نرم افزار Medcalc"

برگزاری کلاس آموزشی "آشنایی با نرم افزار Medcalc"

کلاس آموزشی "" آشنایی با نرم افزار Medcalc"" مدرس دکتر امیر همتا (دکترای آمار زیستی و هیات علمی دانشگاه)در تاریخ های 1397/6/14 و 1397/6/20 جهت رابطین آماری و کارشناسان IT ستاد برگزار گردید.