تقدیر از رابطین برتر آماری به مناسبت روز آمار

به مناسبت اول آبان روز آمار و برنامه ریزی از رابطین برتر آماری با اهداء لوحی توسط ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم تقدیر به عمل آمد.

{author_name}
تصویر نویسنده :