• 1397/11/28 - 10:26
  • 136
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
جلسه رابطین آماری بیمارستان ها

جلسه رابطین آماری بیمارستان ها مورخ 97/10/30

جلسه رابطین آماری بیمارستان ها مورخ 97/10/30 با موضوع بازنگری شاخص های ارزیابی رابطین بیمارستان ها برگزار گردید.

جلسه رابطین آماری بیمارستان ها مورخ 97/10/30 با موضوع بازنگری شاخص های ارزیابی رابطین بیمارستان ها برگزار گردید که طری آن فرم نظر مدیر در رابطه با عملکرد رابط آماری تغییر نمود

  • گروه خبری : اخبار آمار
  • کد خبر : 31675
کلمات کلیدی