جهت تماس با ما لطفا مطالب نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس:
statistic@muq.ac.ir
و یا آدرس:
قم – خیابان شهید لواسانی(ساحلی) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم- طبقه اول -مدیریت آمار،فناوری و امنیت اطلاعات
ارسال فرمایید.
تلفن تماس: جهت تماس از خارج از مجموعه دانشگاه ابتدا شماره 025 - 31071 را شماره گیری کرده سپس داخلی مورد نظر را نیز شماره گیری نمایید.
 دفتر مدیریت                              278
اداره شبکه و سخت افزار             270 - 281 - 206
اداره نرم افزار                             271 - 330 - 331
اداره آمار                                   272 - 479
شماره فکس:                            400

 

فایل ها